Jagen

Om te mogen jagen n Noorwegen, heb je de toestemming nodig van de landeigenaar, die eigenaar is van de jachtrechten. 

Je moet ook het examen voor jagers halen en een jachtvergunning kopen.

Share